5 hodin pod lany

 

Popis: virtuální závod

 

Termín: 1.1.2021 - 1.10.2021

 

Registrace: pouze online  od 1.12.2020 

 

Čas startu: individuálně dle volby závodníka

 

Místo startu: spodní stanice vleku na Jedlovou (Adrenalin park Jedlová https://mapy.cz/s/jabejupoda)

 

Cíl: Jedlová hora u rozhledny  (https://mapy.cz/s/renafakemo)

 

Startovné: dobrovolné, bude použito na dobročinné účely

 

Pořadatel: Běžecký kroužek Varnsdorf

 

Pravidla

 

1) Popis závodu

Start u spodní stanice lyžařského vleku na Jedlovou. Trasa přímo pod lany až k vrcholu, k rozhledně. Z vrcholu jakoukoli cestou ale pouze po svých zase zpět ke spodní stanici vleku. Takto opakovat 5 hodin a pokusit se vyběhnout nebo vyjít na vrchol co nejčastěji.
Délka výstupu: 1,2 km; převýšení: 247 m; průměrné stoupání: 21,7%
https://www.strava.com/segments/19673766

 

2) Kontrola

Pomocí STRAVA segmentu, který je vytvořen na trase výstupu. Závodník musí pro vyhodnocení pokusu poskytnout pořadatelům záznam své aktivity v aplikaci STRAVA do tří dnů po ukončení pokusu. Limit pro závod je 5 hodin od startu. Výstupy po limitu nebudou do výsledků započítány.

 

3) Pokyny

Datum a čas pokusu musí být pořadatelům předem oznámen.
Počet pokusů je neomezený, v období od 1.1.2021 do 1.10.2021. Na každý jednotlivý pokus je třeba nová registrace.
Závodu se mohou zúčastnit jen závodníci starší 18 let.
Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníků během celé akce.
Závodník musí ke zdolání závodu použít pouze vlastní fyzické a psychické síly.
Závodníci se musí chovat ohleduplně k okolní přírodě, neodhazovat odpadky, neničit okolí.

 

4) Vítězové

První tři muži a první tři ženy, jež ve stanoveném čase 5 hodin dosáhnou největšího počtu výstupů na vrchol, obdrží drobné ceny.

 

5) Charita

Za každý jednotlivý dosažený výstup všech závodníků bude odloženo do kasičky 5 Kč.
Průběžné výsledky budou k dispozici na webu pořadatele
Vybraná částka pak bude věnována organizaci RWTTC jejímž cílem je umožnit aktivnější život handicapovaným dětem a jejich rodinám. https://www.rwttc.cz/

 

5) Kontakt na pořadatele

e-mail: geokaja@gmail.com

telefonní číslo: +420602171409